Choď na obsah Choď na menu
 


Telekinéza je pohybovanie predmetmi z miesta na miesto bez použitia fyzického kontaktu. Tiež sem patrí zmena tvaru predmetov prostredníctvom pôsobenia mysle - zohýbanie lyžičiek, kľúčov, alebo len ich udržanie a stabilizovanie. Hovorí sa jej aj psychokinéza, čo je slovo gréckejo pôvodu: psyché znamená dušu a kineisis zmanená hýbať.

Telekinéza patrí k hodne metafyzickým zručnostiam. Vďaka filmom s bosoráckou tematikou už iste väčšina z nás pozná pohybovanie predmetmi na diaľku, zohýbanie lyžičiek a podobné „fenomény“. Istotne, vedieť zohýbať lyžičky, levitovať veci a vyrábať „gule psí“ je príťažlivá zručnosť, ale nemali by ju používať ľudia, ktorí nemajú potrebnú psychickú stabilitu. Na druhej strane, je tu aj dobrá správa - keď zvládneme telekinézu, získame tým aj spústu iných užitočných schopností - napríklad schopnosť liečiť. Liečenie sa totiž zakladá na tom istom, čo aj telekinéza.

Tieto schopnosti sú celkom reálne. Jediné, čo nám bráni ich využívať, je naše obmedzené myslenie. Všetko začína a končí myslením. Ak budeme považovať levitovanie za nemožné, bude pre nás nemožné. Ak si budeme myslieť, že to dokážeme, dokážeme to. Sme teda obmedzení len tým, v čo veríme, a silou nášho presvedčenia, že našu vieru dokážeme zhmotniť do reality. A to sa týka nielen telekinézy, ale aj diéty, skúšky z matiky alebo „ulovenia“ príťažlivého partnera (čo sú všetko veci značne svetské a málo metafyzické).

Lenže tak ako vo všetkom inom, ani v tomto svete nejde všetko podľa našej vôle. Hlavne vtedy nie, ak si myslíme, že tento svet je ako obrovský supermarket, určený len pre naše potešenie - choď a obslúž sa! Ak nám chýba pokora, vďačnosť a spojenie s prostredím, ktoré manipulujeme, nikdy nedokážeme svoje manipulatívne schopnosti rozvinúť naplno. S univerzálnou energiou nie sme totiž spojení tak, že otvoríme ústa a vyjadrujeme svoje želania, ale sme s ňou spojení

Preto ak sa chceme naučiť levitovať, treba začať od niečoho, čo je dostatočne „malé“ na to, aby sme uverili, že to zvládneme, ale dostatočne „veľké“ na to, aby sme si boli bez tieňa pochybností istí, že to bolo dielo nás, a nie náhody…

Aspekt nás samých

Nespájame sa s Univerzom tým, že otvoríme ústa a necháme plynúť slová; spájame sa s ním cez myšlienky a pocity prekypujúce emóciou.

Čo to má do činenia s telepatiou? Nuž, všetko…

Nedokážeme fyzicky pohnúť ničím, čo vnímame ako oddelené od nás. Všetko zdanie „oddelenosti“ je len ilúzia. V Univerze niet oddelenosti - všetci sme súčasťou jednej univerzálnej energie, ktorou sme poprepájaní navzájom a so svetom (viditeľným i neviditeľným) okolo nás. „Boh“ nie je od nás oddelený; sme jeho súčasťou, je v nás a my sme v ňom. (A tým myslím „boh“ ako základný organizačný princíp, teda nielen v kresťanskom ponímaní!) Sme stelesnením tohto princípu a sme súčasne len jedným jeho aspektom.

Takže ak sa chceme pustiť do telekinézy (ktorej schopnosť máme vďaka Univerzu), potom musíme plne uznať a osvojiť si skutočnosť, že všetko, čo sa budeme snažiť pohnúť, je časťou nás a nie niečím oddeleným od našej existencie. (Toto je ešte tá zrozumiteľná časť bosoráckeho svetonázoru! Len čo som sa dostala k Heisenbergovmu princípu neurčitosti, postretla som isté problémy s obmedzenou inteligenciou a rozhodla som sa, že bosoráctvo sa nemusí zakladať vždy na pochopení, že niekedy aj slepá viera postačí… :-P)

Takže späť k telekinéze - ak sa budeme snažiť pohnúť „tou škatuľkou zápaliek“ alebo „tou ceruzou“ alebo „tým čímkoľvek“, nebudeme mať úspech. Keď hýbeme čímkoľvek, hýbeme totiž len jedným naším aspektom.

Ale čo ho pohne? Nuž, myšlienka. Ale čo myšlienka zmení? Energiu.

Niektorí ľudia hovoria o psychickej energii a liečivej energii, o reiki a čchi, ale všetko sú to len iné označenia pre Univerzálnu Energiu, ktorú môžeme označiť aj „quanta“ z kvantovej fyziky alebo „duch“.

Energia je jednoducho energia a je ovplyvňovaná myšlienkou.

A preto telekinézu môžeme definovať ako „proces hýbania aspektmi seba prostredníctvom ovplyvňovania energie pomocou mysle“. Keď teda pohybujeme vecami na diaľku, je to, akoby sme pohybovali vlastným prstom alebo nohou, a to je vlastne pre človeka veľmi prirodzený proces. Akurát že pri telekinéze sa nám zdá, akoby to, čím hýbeme, fyzicky nepatrilo k nám.

Takže ešte skôr, než sa pustíme do pohybovania vecami, musíme sa úplne stotožniť s touto základnou pravdou. Kým budeme hýbať niečím „cudzím“, nedokážeme tým pohnúť. Hýbať môžeme len niečím, čo je našou súčasťou.

Neobmedzené myslenie

Druhým aspektom telekinézy je viera a „neobmedzené myslenie“.

Viera je neotrasiteľná vedomosť o tom, že sa niečo nielen „dá urobiť“, ale že je to už „urobené“. Keďže neexistuje minulosť a budúcnosť, ale len teraz, nedostaneme sa nikdy do okamihu, keď sa predmet „bude hýbať“, ale len do okamihu, keď sa predmet „hýbe“ alebo „je pohnutý“.

Myšlienka bez obmedzenia je rovnako dôležitá. Nie je o nič ťažšie pohnúť horou ako pohnúť zrnkom piesku. Jediné, čo nás obmedzuje, je naša viera. Ak nebudeme veriť, že levitovanie zvládneme, nezvládneme ho. Už len presvedčenie, že niečo je nemožné, to robí nemožným.

Žiaľ, nie je to takisto platné aj naopak. Nestačí len veriť, že niečo je možné, aby sme to možným urobili. Väčšina skutočne hodnotných vecí v živote si totiž vyžaduje nielen pevnú vieru, ale aj poctivú prípravu.

Než prejdeme k tomu, ako sa na telekinézu pripraviť, ešte raz chcem zdôrazniť, že všetci máme vrodenú schopnosť telekinézy, ktorá si ako všetky ostatné psychické schopnosti vyžaduje len pevnú vieru, koncentráciu a zameranie myslenia tým správnym smerom.

A ešte raz - sú to zručnosti ako hýbanie predmetov na diaľku, zohýbanie lyžičiek, uzlenie oceľového lana a podobne - všetko len pomocou mysle. Toto všetko je možné.

Jediné, čo nás obmedzuje, je naša schopnosť uveriť tomu. Tá sa väčšinou potýka s pocitom, že ideme hýbať samostatnou vecou, nie len súčasťou tej istej energie, ktorou sme tvorení my sami. Tento pocit nám dávajú vnemy našich piatich zmyslov, pretože okrem fyzického sveta nie sú schopné postihnúť nič iné - ale to ešte neznamená, že by tam nič iné nebolo!

Takže dnes ideme pripraviť myseľ na telekinézu, a to meditáciou.

1. Príprava

Budeme potrebovať stoličku s pevným sedadlom (bez vankúšov) a oproti stoličke stolík.

Na stolík položíme niekoľko predmetov, ktoré budeme chcieť pohnúť alebo zohnúť. Aspoň dva z nich musia byť pre nás mimoriadne zaujímavé a jeden z nich by mal predstavovať prírodu (obrázok krajinky, kvetov a podobne).

Začíname tým, že sedíme na stoličke, chrbát máme celkom narovnaný a ruky nám voľne spočívajú na stehnách. Chrbtom sa neopierame o operadlo stoličky. Môžeme dokonca použiť stoličku bez operadla, ak takú máme.

Teraz sa pozrieme na predmety, ktoré sme položili na stolík. Každý predmet si podrobne prezrieme a vrývame si do pamäte každú jeho drobnosť. Ak treba, vezmeme ho do rúk a pozrieme si ho zo všetkých strán. Čím viac podrobností na ňom spozorujeme, tým lepšie.

Takto objekt študujeme a zapamätávame si jeho detaily po dobu aspoň 5 minút. Potom ho položíme znova na stôl.

Teraz zavrieme oči a vyvoláme si v duchu obraz objektu, tak podrobne, ako to len ide, a zo všetkých jeho strán, až ho máme celkom zhmotnený pred vnútorným okom. Toto robíme aspoň 5 minút.

Spočiatku nám môže predmet pred vnútorným okom blednúť, môže byť neostrý alebo mu môžu chýbať detaily. Nerobme si kvôli tomu starosti. Jednoducho otvoríme oči, obzrieme si ho a znova oči zavrieme - toto môžeme opakovať tak dlho, pokiaľ si nebudeme vedieť v duchu vyvolať obraz predmetu do takých podrobností, ako to len ide.

Po čase si budeme vedieť v mysli predstaviť predmet tak podrobne a tak „pevno“, ako ho vnímame, keď sa pozrieme na stolík.

Pritom vieme, že predmet v našej mysli nie je taký „reálny“ ako predmet na stolíku - je totiž oveľa reálnejší! Prv, než niečo môže existovať na fyzickej úrovni, musí existovať na úrovni astrálnej a mentálnej. To je zákonitosť zhmotňovania, o ktorej sa oplatí meditovať.

Všetko v celom vesmíre existuje najprv ako plán na energetickej úrovni, než sa to môže zhmotniť. Keby neexistovala schéma pre kombináciu častíc do atómov, atómov do molekúl, molekúl do buniek, buniek do orgánov a orgánov do živých bytostí, nemohli by sa zrodiť živé bytosti. Keby ste nemali plán na postavenie domu, nevedeli by ste, ako ho stavať, ako má vyzerať a čo budete pre to potrebovať. Bez plánu niet existencie.

Keď si už predmet vieme predstaviť v celej dokonalosti, urobíme to isté s ostatnými predmetmi na stolíku, až kým pri zavretých očiach si nevieme vykresliť každý z predmetov do toho najmenšieho detailu.

Kým toto nezvládneme, nemá význam prejsť do ďalšej fázy. Je jedno, koľko dní či týždňov to potrvá, musíme túto fázu najprv uzavrieť. Keď ju zvládneme, budeme vedieť v budúcnosti pracovať už bez skutočných predmetov, len s našou predstavou o nich.

Ak chceme našu schopnosť vizualizácie ešte zlepšiť, tak si predmety budeme vykresľovať s otvorenými očami, akoby voľne viseli vo vzduchu.

V ďalšom kroku môžeme predmet v mysli umiestniť na policu, kde ho budeme vidieť tak „hmotne“, akoby tam skutočne bol.

Toto cvičenie je nesmierne užitočné nielen pre telekinézu, ale aj pre samotné bosorovanie, liečiteľstvo a iné psychické schopnosti.

A ešte raz - nepokračujte ďalej, kým túto fázu nezvládnete dokonale. Ušetríte si tým sklamanie z neúspechu.

2. Hlboká fyzická relaxácia

Tuto použijeme cvičenie, opísané v článku o relaxácii.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Re: Základ do všetkého

(DomiH, 20. 9. 2012 16:21)

tiež by som mala zopár otázok škoda, že tu nemáš mail:(

budusnost

(davidko, 11. 11. 2012 20:26)

ja vidim buducnost malokedy raz zacas bojim sa toho mohol by si mi dat tvoj mail na lopta11111@post.sk

TELEKINEZE

(ROMAN, 1. 7. 2012 16:37)

TVŮJ SYN TI TO NEŽERE,JSOU TO JEN BLÁBOLY,A PRO MNE JSI JAKO TÁTA SKONČIL.

LOL ?

(prib, 7. 5. 2012 11:55)

Tak ak sa v tomto tak dobre vyznáš mohol by si mi poradiť ako sa hádže psi ball.

as som sa zlakol

(julo123, 28. 9. 2011 21:10)

je to neuveritelne ako som to dokazal stale sa pytam sam seba . jeto iba zaciatok podarilo sa my to za 3 minuty i ked to nebolo nnic moc. toto som urobil: napustil som umyvadlo vo dou dal nan vrchnak s flasea pokusil som sa ho na vode pootoci tim vrchnakom on sa pomali zacal krutit do jednej a do druhej strany ako som chcel :D

Re: as som sa zlakol

(lenor, 20. 4. 2012 0:09)

Úprimne Ti blahoželám, znamená to, že máš DAR, ktorý môžeš ďalej rozvýjať...
Len si, prosím, uvedom, že existujú zázraky užitočné a zázraky neužitočné.....neber to v zlom, ide o to aby DAR, ktorý v sebe rozvýjaš, POMÁHAL, v starej Indii, hoci tam žijú ešte ako v stredoveku, majú stáročný systém učitelov - guru - to nie je samoúčelné - žiak pod vedením majstra robí rýchlejšie pokroky a nemusí strácať čas hladaním tej najlepšej cesty...
Dovol otázku : Urobil niekedy Ježiš z Nazaretu neužitočný zázrak? Áno, jedinkrát, a to vtedy, keď preklial figovník, na ktorom nenašiel plody....to je v Biblii. Všetly ostatné boli plnohodnotné a velmi náročné....je dobré držať sa vzorov. Nech sa Ti darí.

Re: Re: as som sa zlakol

(lenor, 20. 4. 2012 0:14)

Oprava: slovo "rozvíjať malo byť s mäkkým i - ďakujem. Lenor.

Re:no co ja viem napisem pravdu

(misio546, 23. 9. 2011 16:12)

ja by som tiez poprosil nejaku stranku kde by som sa naucil ovladat zivle, najlepsie na mail ak by to islo. misio546@centrum.sk

Re: Re:no co ja viem napisem pravdu

(lenor, 19. 4. 2012 23:39)

"Ovládať živle...."
Každý v sebe nosíme DAR, kto ho v sebe objaví do 12tich rokov vešte v detstve, má to v dospelosti ovela lahšie, ale napriek tomu, každý môže v se be ten DAR nájsť.....zaoberám sa touto oblasťou od r. 1993.....a postupne som zistil, že viem (lokálne) ovplyvniť počasie...nikomu sa nemôžem chváliť, neverili by a navyše je nepísané pravidlo, ktoré hovorí o vlastnostiach potrebných pri SLUŽBE DRUHÝM, a to napr.skromnosť a pokora....áno, vyšla tenká knižka slovenského autora, ktorý žije v ČR a volá sa "Proč žijeme?. Napísal ju Tibor Novotný v r. 1999, vydavatelstvo EKO - konzult, v knihe je jeho adresa a prosí každého, kto má tieto mimoriadne dary, aby mu napísal. Adresa Tibor Novotný , BOX 7, 68738 Nedakonice, ĆR, azda ešte žije.....
V tejto knihe som si overil svoj DAR, je tam uvedený podobný príbeh......ak som túto vynimočnú danosť prijal, prijal som aj zodpovednosť za to akým spôsobom ten dar používam.....kiež by každý prišiel ku plnému porozumeniu svojho poslania tu na zemi -mnohí sa k tomu nedopracovali. Mnoho krutosti musí byť vyrovnávaných - vykúpených dobrom milionov iných......ale to asi bežný človek nevníma.
Azda raz za rok na Dušičky sa "blysne najkrajšou sviečkou a kyticou" a potom huráááá do "života".

ste sprosty ako batoch sena

(som ten kto pisal oi liminatoch, 10. 12. 2011 22:21)

ak chcete vediet telekinezu biokinezu airokinezu elektrokinezu pirokinezu hidrokinezu telepatiu levitaciu staci na to sviecka posadit sa pred kreslo pozerat na ohen a povedat si dezavu kto ma pochopil pride na to kto nie straca cas po internete

Re: ste sprosty ako batoch sena

(lenor, 19. 4. 2012 23:17)

Je mi Ťa naozaj uprimne lúto. Si plný zloby a neprajníctva....vraj 80 % slovákov je katolíkov.....
"Sme teda sprostí ako kopa sena?"
Čo z Teba urobil internet a anonymita?
Ježiš sa neskrýval na blogoch a uletených diskúziach a napriek tomu ludí priťahoval svojou pokorou a múdrosťou - nedajbože, aby takí ako Ty mali moc "vierou pohnúť horou...."

the end smrt je dalsia cesta

(som ten kto pisal oi liminatoch, 17. 12. 2011 14:17)

tak za prve bhudisti ked idu levitovat pouzivaju dichanie a zavru oci profesilnali vedia bit tu aj tam v predstavam ked ides levitovat hlboko dichat nosom hore a polmali dole a citit celu cast tela a zakazdim treba hovorit som lahlhky ja litam som vo vzduchu nacvik telekineza najprv splnut z vecou citit ju ako vlastnu ruku predstava ze ju pohnes je tak isto skutocna ako co vnimas mislienka ked si hovoris v hlave pohni sa pohnisa tak je hmatatelna je to energia na zaciatku ked bol nekonecni vibuch prisiel on a rozmistil sa vsade on je ta energia preto chris angel vravi ze sme navzajom poprepajani tou energiou vec musis citit a musis bit kludni nesmies mat pri tom ziadne nervy ani zle emocie ovlivnuje to mozog ako kebi energia nechce prejst celim telom musis verit ze to spravis ze to dokazes a ze nic ta nezastavio a prva podstata nesmis mat zle umisli lebo neuvidis auru okolo veci tu energiu potom sa snazis citi vec pozerat na nu v kuse aciti a predstavovat ak daco napisat bude treba dak dajte vediet

Re: the end smrt je dalsia cesta

(Anonymous, 4. 2. 2012 19:02)

Juj tvoj pravopis je na zaplakanie

Re: Re: the end smrt je dalsia cesta

(lenora, 19. 4. 2012 23:10)

Nič proti tej prednáške, len by som rád vedel, či si svoju riť dvihol o 10 cm nad zem - zdá sa ,že strčíš všetkých pred a za Tebou do vrecka......
Kristus tak neučil, ani Satja Sai Baba.....

Naučiť sa je len začiatok, ale správne používať ten dar je ťažšie....preto nebol daný všetkým, len tým, čo niečo obetovali.....

sdr

(xxx, 22. 3. 2012 12:16)

Hmm tým čo to nejde nečudujte sa lebo nie každý sa to naučí hneď ono každý začíname na inej štartovacej čiare ale ak ju prekročíte už len dalej bude závisieť na vás ako sa vaše schopnosti budu rozvíjať.

Pre tých čo s tým majú problem tak meditácia a cvičiť psi ball :P

lal

(fl, 20. 3. 2012 13:32)

A ešte jedna vec tieto schopnosti sú len vedľajším produktom našého duchovného rozvoja.

Deti...

(Mattias, 22. 11. 2011 22:33)

Ako vidim, tuto stranku najdu same male deti, ktore len pridu a "dajte stranku", "dajte navod" a myslia si, ze za 5 minut budu presuvat nabytok po miestnosti. A este, ked 19 rocny chalan nevie, naco je na klavesnici tlacidlo Y a ovlada gramatiku tak, ako to tu zverejnil, tak mam dost. Inak, telekineza ma zaujima uz viac, ako pol roka, kedy som sa o nej prvykrat dozvedel. Planujem si cez vikend urobit psi-wheel a robit prve pokusy :)

Re:no co ja viem napisem pravdu

(Majo, 8. 9. 2011 17:52)

cawko,pocuj ja bi som potreboval wedet ak teda howoris pravdu,ze ako sa mam naucit aby som vystrelowal ohne z ruki a aby som owladal vsetky zivly.prosim ta napis nejaku stranku de to je alebo mi to napis do kometarow,doprerdu dik,caw.

môj názor

(Jana Lipocká, 7. 8. 2011 15:22)

Ja si myslím, že schopnosť telekinézy sa u človeka prejaví iba pri veľkom napätí. Pokiaľ človek iba sedí a len sa pozerá, ťažko začnú okolo neho lietať predmety. Ja keď to takto skúšam, tak po niekoľkých minútach začmen zívať.

Neverim tomu ale...

(Push, 23. 7. 2011 1:40)

Chlape, neverím tomu čo tu píšeš, ale skúsim to, a keď sa mi to podarí tak ti dám 100euro na ruku :D